Przewiń do głównej treści
  1. Artykuły/

Dezynfekcja i sterylizacja w gabinecie kosmetologicznym

Żaneta Szylak Dezynfekcja Sterylizacja
Mgr Żaneta Szylak

Wstęp

W gabinetach kosmetologicznych ze względu na specyfikę wykonywanych zabiegów oraz bezpośredni kontakt klienta z osobą wykonującą zabieg, ryzyko związane z zakażeniami jest ogromne. [1-3]. Zakażenia na drodze krwiopochodnej wynikają z wykonywania zabiegów, w których dochodzi do przerwania ciągłości naskórka. Dezynfekcja skóry, narzędzi, powierzchni oraz sterylizacja w gabinecie kosmetologicznym jest najskuteczniejszą metodą profilaktyki przenoszenia chorób zakaźnych. [4]

Różnica między dezynfekcją i sterylizacją

Dezynfekcja to proces, który ma na celu zmniejszenie ilości drobnoustrojów chorobotwórczych do poziomu bezpiecznego dla człowieka. Zostaje przeprowadzona przy pomocy środków fizycznych lub chemicznych. Sterylizacja to proces mający na celu usunięcie wszystkich drobnoustrojów, zarówno w formie wegetatywnej jak i przetrwalników. Zabieg sterylizacji w gabinecie kosmetologicznym wykonuje się przy użyciu autoklawu. [2]

Jak dezynfekować?

Najskuteczniejszymi preparatami dezynfekującymi są produkty oparte na jednym alkoholu, najczęściej etanolu lub mieszanki z izopropanolem lub chlorheksydyną. Producenci często dodają substancje takie jak bisabolol, lanolinę, glicerynę mające na celu zabezpieczenie skóry przed podrażnieniem lub wysuszeniem. [5] Przy wyborze preparatu należy sugerować się szerokim spektrum aktywności (bakteriobójcze, wirusobójcze, grzybobójcze, prątkobójcze). Po umyciu i osuszeniu dłoni należy zaaplikować środek dezynfekujący i odczekać do całkowitego wyschnięcia. [6]

Sterylizacja

Sterylizację w gabinecie kosmetologicznym przeprowadza się za pomocą autoklawu. Narzędzia i sprzęt przeznaczony do sterylizacji należy zdezynfekować i osuszyć, a następnie zapakować w rękawy papierowo-foliowe. W komorze autoklawu pakiety umieszcza się zgodnie z zasadą warstwa papierowa do warstwy papierowej, warstwa foliowa do warstwy foliowej. W urządzeniu zostaje utworzona para wodna, która osiąga temperaturę do 134 stopni Celsjusza. Właściwe ciśnienie oraz odpowiedni czas sterylizacji, daje pełną gwarancję osiągnięcia maksymalnego poziomu czystości mikrobiologicznej. Aby potwierdzić skuteczność sterylizacji należy wykonać test biologiczny Sporal A zawierający spory Geobacillus stearothermophilus, który sterylizujemy i oddajemy do Sanepidu, aby go inkubować. [2]

Podsumowanie

Zawód kosmetologa powinien budzić zaufanie i poczucie bezpieczeństwa. Gabinet kosmetologiczny to miejsce sterylne i czyste,w którym nie powinniśmy się bać o nasze zdrowie. Sterylny gabinet to pewność i bezpieczeństwo oraz gwarancja jakości usług.

Literatura:

  1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki. Dziennik Ustaw 2005; nr 81: poz. 716.

  2. Murawska–Ciałowicz E, Zawadzki M: Higiena. Podręcznik dla studentów wydziałów kosmetologii. Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2005: 178-96.

  3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej. Dziennik Ustaw 2004; nr 31 poz. 273.

  4. Szewczyk E. Diagnostyka laboratoryjna. Wyd. PWN, Warszawa 2013

  5. A. Jabłońska-Trypuć: Powierzchnie w salonie kosmetycznym jako źródło zakażeń; Kosmetologia Estetyczna, 2013, 4

  6. M. Fleischer, K. Fleischer-Stępniewska: Higiena rąk – gdzie jesteśmy?; Zakażenia, 2011, 12(6)