Przewiń do głównej treści

Informacje o Fundacji

Fundacja Holistic Skin założona została we wrześniu 2022 we Wrocławiu przez Beatę Rucką-Kańską.

Celem działalności Fundacji jest edukacja, popularyzacja wiedzy i podnoszenie świadomości w zakresie:

  • wpływu wszelkich aspektów trybu życia i funkcjonowania człowieka we współczesnym środowisku i społeczeństwie na jego zdrowie, w szczególności kondycję skóry i zdrowy wygląd
  • profilaktyki, badań laboratoryjnych, diagnozowania i leczenia chorób mających wpływ na kondycję skóry i zdrowy wygląd
  • metod pielęgnacji i terapii skóry, w tym technik, środków i preparatów farmaceutycznych
  • bezpieczeństwa i dobrych praktyk wykonywania zabiegów kosmetycznych, kosmetologicznych i medycznych
  • przepisów prawa i innych aspektów biznesowych przy świadczeniu usług kosmetycznych, kosmetologicznych i medycznych
  • innych zagadnień i aspektów mających wpływ na podnoszenie jakości usług kosmetycznych, kosmetologicznych i medycznych

Fundacja podejmuje działania i wspiera wszelkie inicjatywy poszerzające wiedzę i kompetencje przedstawicieli branży kosmetycznej i kosmetologicznej oraz pacjentów z uwzględnieniem osiągnięć z innych dziedzin, w szczególności dziedziny medycznej, farmaceutycznej i biotechnologicznej.

Celem Fundacji jest także promocja i podejmowanie działań na rzecz innowacyjnych rozwiązań w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia oraz tworzenie, realizacja i współuczestniczenie w programach i projektach badawczo-rozwojowych.

Beata Rucka-Kańska
Fundator
Dane Fundacji
Dane identyfikacyjne i rejestrowe